Умови використання сайту

 Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо Ви не згодні з ними - маєте право не використовувати данний сайт

Наведений нижче текст є договором між Інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою  briz.com.ua, що має назву надалі за текстом договору «Інтернет -магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», і визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт Інтернет-магазину.
 
1. Загальні положення
1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).
1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.
 
2. Терміни та визначення
2.1.  Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті briz.com.ua , щодо яких вказана ціна, назва та опис і, які доступні до придбання. Також товар може супроводжуватись його зображенням.
2.2. Покупець - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа- підприємець.
2.3. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється визначений Покупцем за допомогою Кошика перелік Товарів, їх кількість із зазначенням ПІБ Покупця та його контактних даних.
2.4. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті briz.com.ua , який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки, гарантійними зобов’язаннями тощо, зробити відповідне замовлення та сплатити його на підставі виставленого рахунку.
2.5. Особистий кабінет - простір на сайті, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.
 
3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продавати Покупцю Товар, що є предметом продажу за цим Договором, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купувати названий Товар та оплачувати його ціну.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.
3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідношень, що виникають та діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання Договору та реалізації Товару.
3.5. Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів за допомогою кур'єрських служб доставки, зазначених на сайті інтернет-магазину на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті і підтверджених Інтернет-магазином.
3.6. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Підтвердити замовлення», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.
4. Правила роботи
4.1. Покупець може переглядати зміст сайту Інтернет-магазину, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом.
4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані:
- Ім'я, прізвище
- Номер телефону
- Адреса електронної пошти
- Пароль
4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.
4.5. Після реєстрації на сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету.
4.6. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Інтернет-магазину, надіславши електронний лист на адресу office.briz@gmail.com або зв'язатися по телефону +38067-253-69-89
4.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті під його обліковим записом і від його імені.
4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).
4.9. Заборонено використовувати сайт в протизаконної і забороненої діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.
 
5. Порядок оформлення Замовлення
5.1. Покупець оформляє Замовлення на сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».
5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть тільки зареєстровані Покупці.
 5.3. Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця. 
5.4. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками Товару, його функціональним можливостями, з інформацією про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.
5.5. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця, і повідомити про це Покупця шляхом напрямку електронного повідомлення за адресою, зазначеному при реєстрації Покупця.  
6. Ціна та порядок оплати
6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.
6.3. Придбання товару Покупець набуває Товари, зазначені в замовленні, на умовах узгоджених сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином замовленні Покупця:
- на умовах передоплати на рахунок Інтернет-магазину, вказаний в замовленні;
- в момент отримання Товару в відділенні кур'єрської служби
- банківською карткою.
Важливо: При оплаті товару банківською карткою, можливе списання з рахунку Покупця додаткової комісії  за тарифами, встановленими Банком-емітентом банківської картки.
6.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг Інтернет-магазину, дорівнює загальній сумі підлягає оплаті і вказується на сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.
 
7. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ
7.1.Обов'язки Продавця
7.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них.
7.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.
7.1.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов даного Договору.
7.1.4. У випадку зміни строку поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку.
7.2.Обов'язки Покупця
7.2.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації в Інтернет-магазині.
7.2.2. Оплачувати Товар, відповідно до Замовлень, за зазначеними у них цінах.
7.2.3. При отриманні замовлення від кур’єра (або в приміщенні кур’єрської служби) провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності.
7.2.4. У випадку наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт в довільній формі в 3-х екземплярах. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксованими засобами фото- або відео зйомки.
7.2.5. У випадку передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортименти, комплектність, тарі й (або) упакуванню Товару, - не пізніше 3-х, наступних за днем купівлі (одержання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб и т.п.
7.2.6. Надати точні паспортні данні для можливості отримати замовлення в офісі кур'єрської компанії, які розміщенні на його сайті та особисто з'явитися з паспортом.
6.3. Права Покупця
7.3.1. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
7.3.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати.
7.3.3. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем у зв'язку зі здійсненням дій по виконанню даного Договору.
7.3.4. Гарантійні зобов’язання.
Гарантійний строк на Товар рахується від дати поставки та зазначається виробником в залежності від Товару. Гарантійний строк на основний виріб та комплектуючі до нього зазначаються в гарантійному зобов'язанні Продавця на упакуванні товару або у супровідній документації до нього. При виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, Покупець в триденний термін сповіщає про це Продавця.
Продавець несе гарантійні зобов’язання перед Покупцем відповідно до гарантійних умов, визначених виробником Товару, та згідно положень чинного законодавства України.
8. Умови повернення.

8.3.У відповідності до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості на протязі чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо більш тривалий термін не встановлений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів».

 
Повернення і обмін товарів, які не включені до переліку Додатку № 3 до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.1994, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 
9. Відповідальність сторін
 
9.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених в Інтернет-магазині.
9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за цим Договором в разі надання Покупцем недостовірної, неправдивої та некоректної інформації.
9.3. Сторони відповідають за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання даного Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
 
10. Конфіденційність і захист персональних даних
10.1. При реєстрації на сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.
10.2. Надаючи свої персональні дані на сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 .2010 р
10.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
10.4. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
10.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.
10.6. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
 
11. Інформаційні повідомлення
11.1. Реєструючись на сайті, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.
11.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування в Особистому кабінеті.
 
12. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину
12.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені  законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
12.2. Весь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України.
12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.
13. Інші умови
13.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.
13.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.
13.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
13.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на сайті.